ساینو http://mihan-shop.ir 2018-02-21T09:46:14+01:00 text/html 2017-11-16T12:42:22+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی خرید چراغ خواب http://mihan-shop.ir/post/181 <notmain style="color: rgb(85, 85, 85);"><div class="categories single-cat" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 1200px; float: right; position: relative; box-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 4px; height: 300px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-radius: 3px;"><ul class="catbody" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none outside none; position: relative; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 2; font-family: IRANSans, tahoma;"><li class="main-1" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 2px 37px 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(244, 244, 244); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; list-style: none; background: url(&quot;images/cats.gif&quot;) right center no-repeat; color: rgb(114, 128, 139); display: block; float: right;"><a href="http://www.shop64.ir/categories.php?id=1" class="motherlink" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(108, 108, 115); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">لوازم خانگی</a><div class="clearmob" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></div></li><li class="main-2" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 2px 37px 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(244, 244, 244); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; list-style: none; background: url(&quot;images/cats.gif&quot;) right center no-repeat; color: rgb(114, 128, 139); display: block; float: right;"><a href="http://www.shop64.ir/categories.php?id=8" class="motherlink" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(108, 108, 115); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">لوازم شخصی</a><div class="clearmob" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></div></li><li class="main-3" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 2px 37px 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(244, 244, 244); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; list-style: none; background: url(&quot;images/cats.gif&quot;) right center no-repeat; color: rgb(114, 128, 139); display: block; float: right;"><a href="http://www.shop64.ir/categories.php?id=16" class="motherlink" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(108, 108, 115); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">لوازم دیجیتال</a><div class="clearmob" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></div></li><li class="main-4" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 2px 37px 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(244, 244, 244); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; list-style: none; background: url(&quot;images/cats.gif&quot;) right center no-repeat; color: rgb(114, 128, 139); display: block; float: right;"><a href="http://www.shop64.ir/categories.php?id=19" class="motherlink" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(108, 108, 115); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">لوازم خودرو</a><div class="clearmob" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></div></li><li class="main-5" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 2px 37px 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(244, 244, 244); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; list-style: none; background: url(&quot;images/cats.gif&quot;) right center no-repeat; color: rgb(114, 128, 139); display: block; float: right;"><a href="http://www.shop64.ir/categories.php?id=24" class="motherlink" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(108, 108, 115); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">مد و پوشاک</a><div class="clearmob" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></div></li><li class="main-6" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 2px 37px 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(244, 244, 244); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; list-style: none; background: url(&quot;images/cats.gif&quot;) right center no-repeat; color: rgb(114, 128, 139); display: block; float: right;"><a href="http://www.shop64.ir/categories.php?id=27" class="motherlink" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(108, 108, 115); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">ورزشی و سرگرمی</a><div class="clearmob" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></div></li><li class="main-7" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 2px 37px 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(244, 244, 244); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; list-style: none; background: url(&quot;images/cats.gif&quot;) right center no-repeat; color: rgb(114, 128, 139); display: block; float: right;"><a href="http://www.shop64.ir/categories.php?id=30" class="motherlink" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(108, 108, 115); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">دارویی و گیاهی</a><div class="clearmob" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></div></li><li class="main-8" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 2px 37px 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(244, 244, 244); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; list-style: none; background: url(&quot;images/cats.gif&quot;) right center no-repeat; color: rgb(114, 128, 139); display: block; float: right;"><a href="http://www.shop64.ir/categories.php?id=34" class="motherlink" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(108, 108, 115); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">کتاب و رسانه</a><div class="clearmob" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></div></li></ul></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; height: 0px; font-size: 0px;"></div></notmain><span style="color: rgb(85, 85, 85);"></span><notmain style="color: rgb(85, 85, 85);"><div id="whitebg-wrap" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-radius: 5px;"><nav class="navsingle" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 2; font-family: BYekan, tahoma;"><ul style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=477#details" class="d1 active" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 0px 45px 10px 15px; border-width: 0px 0px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(21, 150, 219); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; float: right; display: block; background: url(&quot;images/icons.png&quot;) right -14px no-repeat;">مشخصات</a></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=477#related" class="d2" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 0px 45px 10px 15px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(119, 119, 119); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; float: right; display: block; background: url(&quot;images/icons.png&quot;) right -60px no-repeat;">محصولات مشابه</a></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=477#comments" class="d3" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 0px 45px 10px 15px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(119, 119, 119); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; float: right; display: block; background: url(&quot;images/icons.png&quot;) right -110px no-repeat;">نظرات کاربران</a></li></ul><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; height: 0px; font-size: 0px;"></div></nav><div class="produceinfo" style="margin: 0px; padding: 15px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="photo" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: right; width: 468px; direction: ltr;"><div class="clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 450px;"><div class="lSSlideOuter " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; user-select: none;"><div class="lSSlideWrapper usingCss" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; overflow: hidden; position: relative;"><ul id="image-gallery" class="gallery list-unstyled lightSlider lsGrab lSSlide" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none outside none; overflow: hidden; transform: translate3d(-450px, 0px, 0px); transition-delay: initial; transition-property: transform, height; transition-duration: inherit !important; transition-timing-function: inherit !important; width: 1800px; height: 450px;"><li data-thumb="images/more_product_images/image/561574rainbow-2.jpg" class="clone left" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; float: left; cursor: -webkit-grab; width: 450px;"><img src="http://www.shop64.ir/images/more_product_images/image/561574rainbow-2.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></li><li data-thumb="images/more_product_images/image/619612rainbow-1.jpg" class="lslide active" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; float: left; cursor: -webkit-grab; width: 450px;"><img src="http://www.shop64.ir/images/more_product_images/image/619612rainbow-1.jpg" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 450px; height: auto; display: block; outline: rgb(204, 204, 204) solid 1px; outline-offset: -1px;"></li><li data-thumb="images/more_product_images/image/561574rainbow-2.jpg" class="lslide" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; float: left; cursor: -webkit-grab; width: 450px;"><img src="http://www.shop64.ir/images/more_product_images/image/561574rainbow-2.jpg" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 450px; height: auto; display: block; outline: rgb(204, 204, 204) solid 1px; outline-offset: -1px;"></li><li data-thumb="images/more_product_images/image/619612rainbow-1.jpg" class="clone right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; float: left; cursor: -webkit-grab; width: 450px;"><img src="http://www.shop64.ir/images/more_product_images/image/619612rainbow-1.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></li></ul><div class="lSAction" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a class="lSPrev" style="margin: -16px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); transition: opacity 0.35s linear 0s; width: 32px; display: block; top: 225px; height: 32px; background-image: url(&quot;../img/controls.png&quot;); cursor: pointer; position: absolute; z-index: 99; opacity: 0.5; background-position: 0px 0px; left: 10px;"></a><a class="lSNext" style="margin: -16px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); transition: opacity 0.35s linear 0s; width: 32px; display: block; top: 225px; height: 32px; background-image: url(&quot;../img/controls.png&quot;); cursor: pointer; position: absolute; z-index: 99; opacity: 0.5; background-position: -32px 0px; right: 10px;"></a></div></div><ul class="lSPager lSGallery" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none outside none; overflow: hidden; transform: translate3d(0px, 0px, 0px); transition-property: -webkit-transform; user-select: none; transition-duration: 1000ms; width: 152.167px;"><li class="active" style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; float: left; overflow: hidden; border-radius: 5px; width: 70.8333px;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=477#" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;"><img src="http://www.shop64.ir/images/more_product_images/image/619612rainbow-1.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 2px solid rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline; border-radius: 4px; max-width: 96%; display: block; height: auto;"></a></li><li style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; float: left; overflow: hidden; width: 70.8333px;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=477#" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;"><img src="http://www.shop64.ir/images/more_product_images/image/561574rainbow-2.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 2px solid rgb(225, 225, 225); vertical-align: baseline; border-radius: 4px; max-width: 96%; display: block; height: auto;"></a></li></ul></div></div></div><div class="shortdesc" style="margin: 0px 29.25px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 1.75; font-family: BYekan, tahoma; width: 672.75px;"><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; font-weight: normal; font-size: 22px; line-height: 1.67667;">چراغ خواب رنگین کمان</h1><span class="engname" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 5px 0px 10px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: grey; display: block; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: calibri, tahoma;">چراغ خواب رنگین کمان</span><div class="con" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><img src="http://www.shop64.ir/pic/available.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></div><div class="color" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></div><div class="wrantty" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></div><div class="pricebox" style="margin: 15px 0px; padding: 10px 0px 20px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline;"><div class="priceicon" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: right; background: url(&quot;images/priceicon.gif&quot;) center center no-repeat; width: 70px; height: 70px;"></div><div class="urprice" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: right; text-align: center; width: 134.547px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">قیمت محصول</p><i style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 14.3px; color: red;"><strike style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">37,800 تومان</strike><br>29,000 تومان</i></div><div class="off" style="margin: 20px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: right; text-align: center; width: 174.906px; font-size: 10.4px;"><a href="http://www.shop64.ir/addcart.php?action=add&amp;id=477" class="addtocartb" style="margin: 0px; padding: 10px 45px 10px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; background: url(&quot;images/icons.png&quot;) right -255px no-repeat rgb(120, 174, 0); border-radius: 5px; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 2;">افزودن به سبد خرید</a></div><div class="rating" style="margin: 20px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 201.813px; text-align: right; float: right;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=477#" class="likeb" style="margin: 0px; padding: 10px 45px 10px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; background: url(&quot;images/like.gif&quot;) right center no-repeat rgb(21, 150, 219); border-radius: 5px; font-stretch: normal; line-height: 2;">128 نفر</a></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; height: 0px; font-size: 0px;"></div></div><span class="waricon" style="margin: 0px; padding: 10px 45px 10px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: url(&quot;images/icons.png&quot;) right -340px no-repeat;">ضمانت بازگشت</span>&nbsp;<span class="priicon" style="margin: 0px; padding: 10px 45px 10px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: url(&quot;images/icons.png&quot;) right -400px no-repeat;">بهترین کیفیت و قیمت</span></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; height: 0px; font-size: 0px;"></div></div><article class="fullcontent" id="details" style="margin: 0px; padding: 15px 50px; border-width: 2px 0px; border-top-style: dashed; border-right-style: initial; border-bottom-style: dashed; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(226, 226, 226); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 2.475; font-family: IRANSans, tahoma;"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; font-stretch: normal; line-height: 2;">توضیحات</h3><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#0099CC">چراغ خواب رنگین کمان<br><br>RainBow In My Room</font><br><br><font color="#006666">آسمانی رویایی را در اتاق خواب خود و یا کودکان دلبندتان ایجاد کنید<br><br>ایجاد آرامش و خوابی عمیق تر&nbsp;</font><br><br><font color="#660099">طراحی زیبا و متفاوت<br></font><br><font color="#FF0066">قابل استفاده در اتاق خواب بزرگسالان و كودكان</font></b><br><br><img src="http://www.shop64.ir/pic/rainbow-1.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :&nbsp;</span>29000 تومان</strong></p><a href="http://www.shop64.ir/addcart.php?action=add&amp;id=477" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;"><img src="http://www.shop64.ir/pic/buy2.gif" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></a><br><br><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">یکی از مدل های برتر و زیبای چراغ خواب که به تازگی در بازارهای جهانی عرضه شده است و توانسته در مدت اندکی طرفداران بسیاری را جذب کند چراغ خواب مدل رنگین کمان است. چراغ خواب زیبا و تزیینی رنگین كمان با طیف هفت رنگ بر روی دیوار آرامشی صد چندان به هنگام خواب شبانه برای شما به ارمغان می آورد. طیف زیبای رنگین كمان در این چراغ خواب قابل تنظیم بوده و شما می توانید با برنامه ریزی جالب این دستگاه هر نوری را با فواصل زمانی مشخص بر روی دیوار انعكاس دهید و از آن لذت ببرید.<br><br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><img src="http://www.shop64.ir/pic/rainbow-2.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :&nbsp;</span>29000 تومان</strong></p><a href="http://www.shop64.ir/addcart.php?action=add&amp;id=477" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;"><img src="http://www.shop64.ir/pic/buy2.gif" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></a><br><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br><font color="#FF0000"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">ویژگی های چراغ خواب رنگین کمان:</b></font><br>- اندازه محصول : 9 * 14 * 23 سانتی متر<br>- دارای 5 ال ای دی نورانی برای ایجاد رنگین کمان<br>- کارکرد با چهار باتری نیم قلمی<br>- بسیار زیبا و شکیل با طراحی منحصر به فرد<br>- قابلیت تعویض طیف رنگ در دو حالت مختلف<br>- زیبایی نوری خیره کننده بر روی ریوار<br>- هدیه ای بسیار عالی برای کسی که دوستش دارید<br>- بسته بندی زیبا و شیک<br><br><div align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><img src="http://www.shop64.ir/pic/rainbow-5.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br></div><br></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><img src="http://www.shop64.ir/pic/rainbow-4.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :&nbsp;</span>29000 تومان</strong></p><a href="http://www.shop64.ir/addcart.php?action=add&amp;id=477" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;"><img src="http://www.shop64.ir/pic/buy2.gif" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></a><br><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br><font color="#0066CC">رنگین کمان زیبا را به اتاق خواب خود بیاورید<br><br>لذت خوابی شیرین با چراغ خواب رنگین کمان</font><br><br><font color="#FF0066">ایجاد آرامش و خوابی عمیق تر&nbsp;<br><br>طراحی زیبا و متفاوت<br></font><br><font color="#FF0000">هدیه ای بسیار عالی برای کسی که دوستش دارید</font></b><br><br><img src="http://www.shop64.ir/pic/rainbow-3.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br><br><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#ff0000">روش خرید:</font>&nbsp;برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.<br></span><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><br><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :&nbsp;</span>29000 تومان</strong></p><a href="http://www.shop64.ir/addcart.php?action=add&amp;id=477" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;"><img src="http://www.shop64.ir/pic/buy2.gif" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></a><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span></div></div></div></div></div></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></p><div class="tags" style="margin: 10px 0px; padding: 8px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(198, 241, 255); border-radius: 4px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">برچسب ها&nbsp;</b>:<a href="http://www.shop64.ir/tags.php?tag=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">خرید چراغ خواب رنگین کمان</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://www.shop64.ir/tags.php?tag=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">خرید چراغ خواب</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://www.shop64.ir/tags.php?tag=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">خرید اینترنتی چراغ خواب</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://www.shop64.ir/tags.php?tag=%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%20rainbow" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">چراغ خواب rainbow</a>&nbsp;,</div></article><div class="produces" id="related" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><h2 style="margin: 0px; padding: 8px 60px 12px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dashed; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; font-weight: normal; font-size: 18px; background: url(&quot;images/produce.gif&quot;) right center no-repeat; line-height: 1.5;">محصولات مشابه<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.shop64.ir/category.php?id=0" style="margin: 0px; padding: 1px 10px; border: 1px solid rgb(153, 153, 153); vertical-align: baseline; color: rgb(119, 119, 119); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; border-radius: 4px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 2; font-family: BYekan, tahoma;">آرشیو</a></p></h2><article class="post" style="margin: 10px 4.1875px; padding: 10px 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 228px; float: right; text-align: center; position: relative; border-radius: 4px; height: 302px; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 2; font-family: BYekan, tahoma; overflow: hidden; box-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div class="thumbpost" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(102, 102, 102); position: relative; width: 200px; height: 200px; overflow: hidden;"><img src="http://www.shop64.ir/images/more_product_images/image/174202832-JPG-0.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 200px; height: 200px; top: 0px; right: 0px;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=832" class="showmore" style="margin: 0px; padding: 35px 5px 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: white; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; position: absolute; top: -80px; width: 186px; right: 0px; border-radius: 5px; background: url(&quot;images/mag.png&quot;) center top no-repeat; font-stretch: normal; line-height: 2;">نمایش توضیحات بیشتر</a></div><div class="name" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 4px 5px; border-width: 2px 0px 0px; border-top-style: dashed; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(225, 225, 225); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(249, 249, 249); font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 2;"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; font-weight: normal; font-size: 12px; height: 50px;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=832" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">دستبند چرم و استیل طرح خدا</a></h3><a class="addtocartkey" href="http://www.shop64.ir/addcart.php?action=add&amp;id=832" style="margin: 0px; padding: 2px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: white; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; background: rgb(100, 207, 127); border-radius: 4px;">افزودن به سبد خرید</a><p class="price" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(120, 173, 0);">19000 تومان</p><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; height: 0px; font-size: 0px;"></div></div></article><article class="post" style="margin: 10px 4.1875px; padding: 10px 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 228px; float: right; text-align: center; position: relative; border-radius: 4px; height: 302px; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 2; font-family: BYekan, tahoma; overflow: hidden; box-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div class="thumbpost" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(102, 102, 102); position: relative; width: 200px; height: 200px; overflow: hidden;"><img src="http://www.shop64.ir/images/more_product_images/image/827009813-JPG-0.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 200px; height: 200px; top: 0px; right: 0px;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=813" class="showmore" style="margin: 0px; padding: 35px 5px 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: white; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; position: absolute; top: -80px; width: 186px; right: 0px; border-radius: 5px; background: url(&quot;images/mag.png&quot;) center top no-repeat; font-stretch: normal; line-height: 2;">نمایش توضیحات بیشتر</a></div><div class="name" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 4px 5px; border-width: 2px 0px 0px; border-top-style: dashed; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(225, 225, 225); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(249, 249, 249); font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 2;"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; font-weight: normal; font-size: 12px; height: 50px;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=813" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">انگشتر طرح عشق</a></h3><a class="addtocartkey" href="http://www.shop64.ir/addcart.php?action=add&amp;id=813" style="margin: 0px; padding: 2px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: white; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; background: rgb(100, 207, 127); border-radius: 4px;">افزودن به سبد خرید</a><p class="price" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(120, 173, 0);">25000 تومان</p><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; height: 0px; font-size: 0px;"></div></div></article><article class="post" style="margin: 10px 4.1875px; padding: 10px 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 228px; float: right; text-align: center; position: relative; border-radius: 4px; height: 302px; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 2; font-family: BYekan, tahoma; overflow: hidden; box-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div class="thumbpost" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(102, 102, 102); position: relative; width: 200px; height: 200px; overflow: hidden;"><img src="http://www.shop64.ir/images/more_product_images/image/741411904-JPG-0.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 200px; height: 200px; top: 0px; right: 0px;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=904" class="showmore" style="margin: 0px; padding: 35px 5px 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: white; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; position: absolute; top: -80px; width: 186px; right: 0px; border-radius: 5px; background: url(&quot;images/mag.png&quot;) center top no-repeat; font-stretch: normal; line-height: 2;">نمایش توضیحات بیشتر</a></div><div class="name" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 4px 5px; border-width: 2px 0px 0px; border-top-style: dashed; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(225, 225, 225); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(249, 249, 249); font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 2;"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; font-weight: normal; font-size: 12px; height: 50px;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=904" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">گردنبند لاکچری طرح توپ فوتبال</a></h3><a class="addtocartkey" href="http://www.shop64.ir/addcart.php?action=add&amp;id=904" style="margin: 0px; padding: 2px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: white; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; background: rgb(100, 207, 127); border-radius: 4px;">افزودن به سبد خرید</a><p class="price" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(120, 173, 0);">29000 تومان</p><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; height: 0px; font-size: 0px;"></div></div></article><article class="post" style="margin: 10px 4.1875px; padding: 10px 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 228px; float: right; text-align: center; position: relative; border-radius: 4px; height: 302px; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 2; font-family: BYekan, tahoma; overflow: hidden; box-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div class="thumbpost" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(102, 102, 102); position: relative; width: 200px; height: 200px; overflow: hidden;"><img src="http://www.shop64.ir/images/more_product_images/image/563074aero.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 200px; height: 200px; top: 0px; right: 0px;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=525" class="showmore" style="margin: 0px; padding: 35px 5px 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: white; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; position: absolute; top: -80px; width: 186px; right: 0px; border-radius: 5px; background: url(&quot;images/mag.png&quot;) center top no-repeat; font-stretch: normal; line-height: 2;">نمایش توضیحات بیشتر</a></div><div class="name" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 4px 5px; border-width: 2px 0px 0px; border-top-style: dashed; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(225, 225, 225); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(249, 249, 249); font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 2;"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; font-weight: normal; font-size: 12px; height: 50px;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=525" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">چاقوی لیزری آیرو نایف Aero Knife</a></h3><a class="addtocartkey" href="http://www.shop64.ir/addcart.php?action=add&amp;id=525" style="margin: 0px; padding: 2px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: white; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; background: rgb(100, 207, 127); border-radius: 4px;">افزودن به سبد خرید</a><p class="price" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(120, 173, 0);">18500 تومان</p><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; height: 0px; font-size: 0px;"></div></div></article><article class="post" style="margin: 10px 4.1875px; padding: 10px 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 228px; float: right; text-align: center; position: relative; border-radius: 4px; height: 302px; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 2; font-family: BYekan, tahoma; overflow: hidden; box-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div class="thumbpost" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(102, 102, 102); position: relative; width: 200px; height: 200px; overflow: hidden;"><img src="http://www.shop64.ir/images/more_product_images/image/449016ferari-0.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 200px; height: 200px; top: 0px; right: 0px;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=203" class="showmore" style="margin: 0px; padding: 35px 5px 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: white; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; position: absolute; top: -80px; width: 186px; right: 0px; border-radius: 5px; background: url(&quot;images/mag.png&quot;) center top no-repeat; font-stretch: normal; line-height: 2;">نمایش توضیحات بیشتر</a></div><div class="name" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 4px 5px; border-width: 2px 0px 0px; border-top-style: dashed; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(225, 225, 225); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(249, 249, 249); font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 2;"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan; font-weight: normal; font-size: 12px; height: 50px;"><a href="http://www.shop64.ir/product.php?id=203" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">ادکلن مردانه فراری (Ferrari Black)</a></h3></div></article></div></div></notmain> text/html 2017-08-24T05:57:58+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی بازاریابی اینترنتی برای آژانسهای هواپیمایی http://mihan-shop.ir/post/179 <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>بازاریابی اینترنتی برای آژانسهای هواپیمایی</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">سفر و گردشگری و <A href="https://www.eligasht.com/flight/">بلیط هواپیما</A> و <A href="https://www.eligasht.com/hotel/">رزرو هتل</A> همواره از کسب و کارهای مهم در کشور ما بوده است. درست است که ما کمتر توریست خارجی داشته ایم، اما گردشگری در فرهنگ ما ایرانی ها با وجود شرایط اقتصادی ویژه ای که داریم، جایگاه مهمی دارد. اما شکل کسب و کارهای حوزه گردشگری مدتهاست که تغییر جدی داشته است. <A href="http://irmarketing.net/">بازاریابی اینترنتی</A> این روزهای اصلی ترین روش بازاریابی برای صاحبان این کسب و کارهاست.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">سید حمیدرضا عظیمی مشاور بازاریابی اینترنتی در مورد این موضوع گفت : طی سالهای گذشته بسیاری از آژانسهای مسافرتی ترجیح داده اند که محل کار خود را از خیابانهای پر رفت و آمد به محلهای دیگری منتقل کنند، در حالی که در سالهای گذشته یکی از مهمترین شاخصهای کلیدی موفقیت یک آژانس تابلوی شهریِ آنها و محل حضور آنها بود، اما اکنون گوگل، وبسایت، تلگرام، اینستاگرم و .... نقش مهمی در این موفقیت برای آژانسهای مسافرتی دارد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><A href="http://irmarketing.net/"><SPAN dir=ltr><IMG alt="بازاریابی اینترنتی" src="http://s8.picofile.com/file/8304374942/social_media.png" width=659 height=659></SPAN></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">ابزارهای بازاریابی اینترنتی می تواند نقش مهمی در موفقیت کسب و کارهای مربوط به گردشگری و ... داشته باشد، این ابزارها هر چند محدود به موارد زیر نیستند، اما اینها از مهمترین ابزارهای بازاریابی اینترنتی محسوب می شوند :</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">بازاریابی در موتورهای جستجو و سئو</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">بازاریابی ایمیلی (<SPAN dir=ltr>Email Marketing</SPAN>)</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">بازاریابی و تبلیغ در گوگل</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">بازاریابی در شبکه های اجتماعی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">به هر شکل به نظر می رسد این روند حرکت به سمت فضای دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ تنها محدود به آژانسهای مسافرتی و هتلها و ایرلاینها برای فروش بلیط نمی شود و در بسیاری دیگر از کسب و کارهای همین شرایط حکم فرماست.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">نقش اینترنت در فضای کسب و کار نقشی بی بدیل و غیرقابل انکار است که لازم است صاحبان کسب و کار ضمن آشنایی بیشتر با بازاریابی اینترنتی این موضوع را در صدر اقدامات خود در زمینه بازاریابی و تبلیغات قرار دهند.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">اینترنت می تواند به عنوان یک رسانه (<SPAN dir=ltr>Media</SPAN>) نه تنها کار اطلاع رسانی را برای جذب مخاطب و افزایش آگاهی انجام دهد، بلکه می تواند نقش مهمی در فروش و افزایش تراکنشهای مالی برای صاحبان کسب و کارها داشته باشد. هر چند دانشگاه های ما کمتر در این زمینه آموزشی ارائه می دهند اما آموزشگاه های آزاد کلاسهای موثر&nbsp; و خوبی را در همین زمینه برگزار می نمایند که پیشنهاد می شود در این دوره های شرکت نمایید.</SPAN></P> text/html 2017-07-04T08:50:16+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی چه کسانی نمی توانند از هایفوتراپی استفاده کنند؟ http://mihan-shop.ir/post/178 <h2 style="TEXT-ALIGN: center"><strong>هایفو</strong> و همه چیز درمورد آن</h2> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-259507" alt="هایفو چیست و چه کاربردهایی دارد؟" src="http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2017/07/facelift.jpg" width="1079" height="688"></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">از پیشرفته ترین تکنولوژی های قرن، میتوان به <strong><a href="http://www.hidoctor.ir/259478_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F.html/">هایفو</a> (HIFU) </strong>اشاره کرد. همانطور که می دانید <strong>هایفو (HIFU)</strong> روشی است برای لیفتینگ صورت بدون جراحی. <strong>هایفو (HIFU) </strong>عمل لیفتینگ را در یک جلسه انجام می دهد. همچنین برای لاغر کردن سایر اندام های بدن هم مورد کاربرد قرار گرفته است.</p> <div class="flex_column av_one_full flex_column_div first avia-builder-el-12 el_after_av_two_fifth el_before_av_textblock " style="TEXT-ALIGN: justify"><section class="av_textblock_section"> <div class="avia_textblock "> <h3><span style="COLOR: #ff99cc"><strong>هایفو و مکانیزم انجام آن</strong></span></h3></div></section><section class="av_textblock_section"> <div class="avia_textblock ">در <strong>هایفوتراپی</strong> از امواج اولتراسوند(مافوق صوت) استفاده می شود، این امواج با کمک تکنولوژی بسیار پیشرفته (توسط وسایلی شبیه به عدسی که می توانند صوت را در نقطه ای کانونی مجتمع نماید) در نقطه ای از عمق دلخواه متمرکز و تابانده می شود که نتیجه آن ایجاد گرمای موضعی در نقاط و اعماقی دقیق از پوست و بافت زیرین می باشد و بقیه کار با همان توضیح قبلی تخریب کلاژن های قدیمی و بازسازی کلاژن جدید می باشد.این طول‌ موج، به‌همراه خود حرارت و انرژی معینی را به SMAS وارد نموده و در‌طی مراحل زیر، باعث جوانسازی (Rajeunissement) و کشیــد‌گی و لیــفت پـوست (No Surgical Lifting) می‌شود:<img class="aligncenter size-full wp-image-259510" alt="" src="http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2017/07/PDO-thread-lifting.jpg" width="1024" height="660"> <h3><span style="COLOR: #ff99cc"><strong>الف ـ جوانسازی (Rajeunissement) پوست:</strong></span></h3>اگر تشعشعات ناشی‌ از اولتراسون بتوانند در عمق ۳ میلی‌متری پوست، یعنی در لایه‌ درم رتیکولر، حرارتی معادل ۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد را ایجاد نمایند، این درجه از حرارت باعث بازیابی حیات یا نئوسنتز در تبدیل کلاژن‌ها و الاستین‌های کهنه و بی‌کیفیت و فاقد اثرات جوانسازی، به عناصری فعال در جوان‌ نمودن پوست می‌گردد.روند این بازیابی حیات کلاژن‌ها و الاستین‌ها (Collagen Remodelling)، باعث کم عمق‌ شدن چین‌ و‌ چروک‌ های صورت و ایجاد طراوت و <strong>جوانی در پوست</strong> می‌گردد. روند جوانسازی و بهبودی در کلاژن سازی تا ۳ ماه بعد از پروسه هایفو ادامه میابد. <h3><span style="COLOR: #ff99cc"><strong>ب‌ـ لیفتینگ صورت، گردن و غبغب:</strong></span></h3>معمولاً لایه‌ عضلانی SMAS، همانگونه که اشاره گشت به‌ مثابه‌ی فونداسیون و پایه‌ ای که تمامی لایه‌های پوست روی آن قرار‌گرفته، در عمق ۴/۵‌میلی‌متری پوست استقرار یافته است.امواج اولتراسونی که برای هدف قرار‌دادن SMAS تولید و به داخل پوست هدایت می‌شوند، در‌این عمق و در داخل لایه‌ SMAS، نقاط دایره‌ای متحدالمرکزی را به‌وجود می‌آورند که در مرکز این دایره حرارتی معادل‌۷۰ درجه‌ی سانتی‌گراد را ایجاد می‌نمایند.در‌این درجه حرارت، فعل و انفعالات پیچیده‌ای در ارگان‌های SMAS، از‌جمله فیبریل‌های عضلانی اتفاق می‌افتد که درنهایت باعث ایجاد انقباض، سفتی و افزایش حجم عضلات صورت، گردن و دکولته‌ می‌گردد که حاصل آن بر‌طرف‌ شدن افتادگی، شلی و لاغری عضلات و جوانسازی چهره می‌باشد. پایداری این لیفتینگ بدون جراحی و غیرتهاجمی، نسبتاً طولانی بوده و قوام آن تا دو‌سال می‌باشد.</div></section></div> <h3 style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff99cc"><strong>مزیت روش هایفو نسبت به سایر روش های لیفتینگ صورت</strong></span></h3> <p style="TEXT-ALIGN: justify">* <strong>هایفو </strong>روشی کاملا موثر، ایمن و تایید شده حتی توسط سازمان غذا- داروی آمریکا (FDA) در درمان افتادگی پوست هست اما کاملا غیرتهاجمی بوده و کوچکترین آسیبی به سطح پوست نمی زند. برخلاف روشهای جراحی و لیزر، بعد از انجام هایفو شواهدی از برش، بخیه، کبودی، قرمزی، زخم و التهاب بر روی پوست دیده نمی شود و فرد به راحتی می تواند کارهای معمول روزمره خود را ادامه دهد و نیاز به استراحت و نقاهت خاصی نیست.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">* دومین نکته این که انجام تنها یک جلسه <strong>هایفو</strong> باعث بروز بهبودی به مدت یک تا سه سال می گردد و برخلاف روشهای لیزری نیاز به تکرار ماهانه چندین جلسه نیست. ناگفته نماند چون پوست بافتی زنده و پویا هست بعد از هر روش جوانسازی، روند تغییرات سنی ادامه می یابد و عملا هیچ روشی اثری دایمی ندارد اما اثر <strong>هایفو</strong> با یک جلسه درمان تا مدتی طولانی به ویژه در صورت رعایت اصول نگهداری پوست باقی می ماند.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">* از نظر اقتصادی در مقایسه با روشهای جراحی انجام هایفو کم هزینه تر می باشد.</p> <h3 style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff99cc"><strong>موارد استفاده از هایفو</strong></span></h3> <div class="alert-message custom" style="TEXT-ALIGN: justify"> <ul>&nbsp; <li>بالا کشیدن ابروها</li>&nbsp; <li>رفع افتادگی پلک</li>&nbsp; <li>رفع چین و چروک اطراف چشم</li>&nbsp; <li>درمان تیرگی و سیاهی دور چشم</li>&nbsp; <li>لیفت گونه ها</li>&nbsp; <li>لیفت چانه</li>&nbsp; <li>رفع خط خنده</li>&nbsp; <li>از بین بردن خط اخم</li>&nbsp; <li><strong><em><a href="http://www.hidoctor.ir/149531_%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%ba%d8%a8%d8%ba%d8%a8.html/">رفع غبغب</a></em></strong></li>&nbsp; <li>لیفت صورت</li>&nbsp; <li>لیفت گردن</li>&nbsp; <li>لیفت پیشانی</li>&nbsp; <li>درمان منافذ باز پوست</li>&nbsp; <li>زاویه دار کردن فک و مشخص شدن آن</li>&nbsp; <li>لاغری</li></ul><img class="aligncenter size-full wp-image-259513" alt="" src="http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2017/07/SkinLaser.jpg" width="940" height="487">&nbsp; <h3><span style="COLOR: #ff99cc"><strong><span id="i">لاغری با هایفو چیست؟</span></strong></span></h3><strong><em><a href="http://www.hidoctor.ir/148448_%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c.html/">هایفوتراپی</a></em></strong> درمانی غیرتهاجمی برای لاغری موضعی صورت و بدن است که از اولتراسوند متمرکز با شدت بالا (<strong>هایفو</strong>) برای از بین بردن دائمی چربی‌هایی استفاده می‌کند که معمولاً در جلوی شکم و پهلوها انباشته می‌شوند. این روش غیرجراحی بیمار را از اندامی متناسب‌تر و لاغرتر برخوردار می‌سازد.</div> <div class="alert-message custom" style="TEXT-ALIGN: justify"> <h3><span style="COLOR: #ff99cc"><strong><span id="i-4">ناحیه‌های قابل لاغر شدن با هایفو</span></strong></span></h3> <ul>&nbsp; <li>شکم</li>&nbsp; <li>پهلوها</li>&nbsp; <li>پشت بدن</li>&nbsp; <li>ناحیه ران مانند سمت داخلی ران</li>&nbsp; <li>باسن</li>&nbsp; <li>بازوها</li>&nbsp; <li>غبغب</li></ul> <h3><span style="COLOR: #ff99cc"><strong>طریقه هایفو لاغری</strong></span></h3>متخصص ترانسدیوسر اولتراسوند را روی ناحیه مورد نظر قرار می‌دهد و آن را تا زمان اتمام درمان حرکت می‌دهد. دستگاه هایفو پرتو متمرکزی از انرژی اولتراسوند با شدت بالا را به ناحیه چربی اضافی زیرپوستی می‌تاباند. اولتراسوند از پوست عبور می‌کند، سلول‌های چربی زیرپوستی را از بین می‌برد و زخمی حرارتی را در چربی ایجاد می‌کند. چربی به موازات بهبود یافتن زخم منقبض می‌شود. نتایج هایفو لاغری پس از یک تا سه جلسه درمان مشخص می‌شود. هایفوتراپی درمان ساده‌ای است که در آن دستگاه دو یا سه بار، هر بار به مدت 15 تا 20 دقیقه، روی ناحیه درمان قرار داده می‌شود. کل درمان 45 تا 60 دقیقه طول می‌کشد. واکنش بالینی معمولاً ظرف دو هفته بروز می‌یابد و در مدت سه ماه کامل می‌شود.<img class="aligncenter size-full wp-image-259515" alt="" src="http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2017/07/sl2.png" width="1115" height="500"> <div> <h3><span id="i-11" style="COLOR: #ff99cc"><strong>مزایای </strong>هایفو<strong> چیست؟</strong></span></h3> <ul>&nbsp; <li>بدون جراحی ( بدون عوارض جراحی و بیهوشی)</li>&nbsp; <li>سرپائی ( بدون دسترسی)</li>&nbsp; <li>فقط در یک جلسه ( بدون نیاز به جلسات مکرر)</li>&nbsp; <li>بدون خطر ( کاملاً ایمن)</li>&nbsp; <li>نتایج ماندگار (بدون بازگشت)</li>&nbsp; <li>عدم نیاز به داشتن محیط استریل برای انجام هایفو</li>&nbsp; <li>بدون خون ریزی</li>&nbsp; <li>نتیجه خوب درمانی</li>&nbsp; <li>عوارض بسیار كم</li>&nbsp; <li>نداشتن محدودیت سنی</li>&nbsp; <li>روش كار ساده</li>&nbsp; <li>قابلیت تكرار</li>&nbsp; <li>درد ندارد (چون درد غیر تحملی ندارد پس حتی نیاز به بی حسی موضعی هم ندارد).</li>&nbsp; <li>روشی بی‌خطر و ایمن برای انسان می‌باشد چون هیچ نوع اشعه‌ای ندارد</li></ul> <h3><strong><span style="COLOR: #ff99cc">چه کسانی نمی توانند از هایفوتراپی استفاده کنند؟</span></strong></h3>1- خانمهای باردار2- داشتن زخم یا تبخال فعال در محل مورد درمان3- وجود پروتز فلزی یا استنت قلبى4- بیماران صرعی5- دیابتی ها<img class="aligncenter size-full wp-image-259516" alt="" src="http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2017/07/upload_00000194.jpg" width="1200" height="800"> <h3><span style="COLOR: #ff99cc"><strong>عوارض هایفو چیست ؟</strong></span></h3><strong>هایفو</strong> عوارض خاصی ندارد، فقط ممکن است بیمار در طی درمان، کمی احساس درد کند که قابل تحمل است. گاهی به دلیل اینکه &nbsp;تنظیم مناسب انرژی صورت نگرفته باشد، پوست کمی قرمز می شود که کاملا گذرا است و به سرعت بهبود می یابد. <h3><strong><span style="COLOR: #ff99cc">اقدامات قبل و بعد از هایفو تراپی چیست؟</span></strong></h3>قبل از <strong>هایفو</strong> تراپی نیاز به کار خاصی نیست &nbsp;(جز در موارد خاص مختصری بی حسی موضعی کفایت می کند) پس از <strong>هایفو</strong> تراپی فرد نبایستی پوست را گرم کند و بهتر است از ترکیبات خوراکی فعال کننده کلاژن سازی استفاده کند.</div>&nbsp; <h3><span style="COLOR: #ff99cc"><strong>ماندگاری اثر هایفو (<a href="http://www.hidoctor.ir/tag/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%81%d9%88/">HIFU</a>) چقدر است؟</strong></span></h3>بسته به میزان شلی و نوع رژیم غذایی ، سن،ژنتیک و... لیفت ناشی از هایفو( HIFU) حدود 2 سال باقی می ماند .افرادی که تمایل دارند نتیجه ماندگارتر داشته باشند می توانند هر1- 2 سال یکبار این روش را تکرار کنند تا همیشه جوان بمانند.</div> <h3 style="TEXT-ALIGN: justify"><strong><span id="i-17" style="COLOR: #ff99cc">هزینه هایفوتراپی</span></strong></h3> <p style="TEXT-ALIGN: justify">هزینه هایفوتراپی به ناحیه تحت درمان و تعداد جلسات لازم برای رسیدن به نتیجه دلخواه بستگی دارد.</p> <h3></h3>منبع : <a href="http://hidoctor.ir/">دکترسلام</a> text/html 2017-05-21T00:56:35+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی اولین «شب آواز ایرانی» سال ۹۶ برگزار می‌شود http://mihan-shop.ir/post/176 <header class="item-header"> <div class="item-title col-xs-12"> <h1 class="first-title" itemprop="headline"><br></h1> </div> </header> <div class="item-body content-full-news"> <figure class="item-img img-md"> <img src="http://cdn.isna.ir/d/2017/05/09/3/57483222.jpg" alt="شب آواز ایرانی" class="" title="اولین «شب آواز ایرانی» سال ۹۶ برگزار می‌شود" itemprop="image"> </figure> <p class="summary" itemprop="description">اولین «شب‌ آواز ایرانی» ۳۰ اردیبهشت‌ماه با حضور اساتید و هنرمندان عرصه آواز و موسیقی ایرانی برگزار می‌شود.</p> <div itemprop="articleBody" class="item-text"><p>به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، در سری جدید شب آواز ایرانی مانند گذشته، شش گروه به اجرای برنامه خواهند پرداخت که یک گروه با عنوان مهمان ویژه از چهره‌های شناخته‌شده آواز و موسیقی اجرا دارد و پنج گروه جوان منتخب دیگر به‌شکل رقابتی به صحنه می‌روند و اجرای این گروه‌ها توسط هیئت داوران که از اساتید صاحب‌نام عرصه موسیقی و آواز ایرانی‌اند، ارزیابی می‌شود. در پایان هر برنامه نیز یک گروه به‌عنوان گروه برتر معرفی خواهد شد.<br> &nbsp;<br> در نوزدهمین شب‌ آواز ایرانی، اکرام مهرآوا همراه رضا پیامنی (نوازنده سنتور) یکی از گروه‌های شرکت‌کننده در مراسم خواهند بود که به اجرای آوازی در مایه راست‌پنجگاه با استفاده از شعرهای اکرام مهرآوا می‌پردازند.<br> <br> از دیگر بخش‌های برنامه شب آواز ایرانی می‌توان به اجرای علیرضا جواهری همراه علی نعمت‌اللهی (نوازنده تار) اشاره کرد که به اجرای آوازی در مایه شور با استفاده از غزلیات حافظ می‌پردازد.<br> &nbsp;<br> در این نشست ماهانه که با هدف تجلیل از پیشکسوتان آواز ایرانی، کشف و معرفی چهره‌های جدید شکل گرفته است، هنرمندان دیگری نیز اجرا خواهند داشت که علاقه‌مندان برای اطلاع از سایر بخش‌های برنامه می‌توانند به اخبار تکمیلی در وب‌سایت مرکز موسیقی حوزه هنری به نشانی www.musicenter.ir مراجعه کنند.<br> &nbsp;<br> نوزدهمین شب آواز ایرانی به همت مرکز موسیقی و موسسه فرهنگی - هنری سپهر سوره هنر، ۳۰ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۸ در تالار «سوره» حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به حافظ برگزار می‌شود. ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.</p></div></div> text/html 2017-05-15T12:11:47+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی آموزش احکام شرعی قبل و بعد ازدواج و نامزدی http://mihan-shop.ir/post/177 <div class="div56 , text4"><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><p><a data-cke-saved-href="http://persiane.ir/marriage-zanashooii.htm" target="_blank" title="زناشویی" href="http://persiane.ir/marriage-zanashooii.htm"><strong>ازدواج به گفته پرشین ای</strong></a> اداب و شرایط خودش دارد که از تاریح اتین کشور منشا گرقته است با پیشرفت <a data-cke-saved-href="http://persiane.ir/tv-watch-Camera-digital-hardware.htm" target="_blank" title="فناوری" href="http://persiane.ir/tv-watch-Camera-digital-hardware.htm">تکنولژی</a> این مراسمات هر روز کمرنگ تر می شود ولی در روسیه هنوز این مراسمات خیلی هاش هنوز انجام می شود میتوان مراسم های هم جون حلقه <a data-cke-saved-href="http://persiane.ir/before-marriage-troth.htm" target="_blank" title="نامزدی و قبل از ازدواج" href="http://persiane.ir/before-marriage-troth.htm">ازدواح</a>-عروس به آغوش کشیدن-شکستن ظرف-گل یواشکی دادن به داماد-شاهد داشتن-پرتاب دسته گل عروس -نان و نمک-گورکا-رها کردن دو کبوترسفید-دغوت از مهمانان و.. که هرکدام مختصر توضیخ می دهیم .<br></p><h2 style="text-align: center;"><a data-cke-saved-href="http://persiane.ir" title="تعبیرخواب,سرگرمی,گردشگری,آموزش کامپیوتر,اینترنت,ورزش,دین و مذهب,اخبار سیاسی,خبر" href="http://persiane.ir">عکسی از سایت پرتال سرگرمی تفریحی پرشین ای</a><br></h2><p style="text-align: center;"><img alt="همسر" data-cke-saved-src="http://persiane.ir/images/72219marriage-mihangram.com-15.jpg" src="http://persiane.ir/images/72219marriage-mihangram.com-15.jpg" style="width: 500px; height: 310px;" title="اداب جنسی در جهان"><br></p> <h3>آیا شما هم برای پاک کردن <strong><a data-cke-saved-href="http://persiane.ir/makeup-and-beauty.htm" target="_blank" title="آرایش صورت,آرایش مو,آرایش لب,چشم,ابرو,گونه" href="http://persiane.ir/makeup-and-beauty.htm"><span style="color:#2980b9;">آرایش</span></a></strong> خود دست به مواد شیمیایی زده اید؟ آیا می دانید مواد شیمیایی می تواند به پوست شما آسیب زیادی وارد کند؟ بهترین انتخاب برای استفاده از شیر پاک کن مواد طبیعی می باشند.مواد طبیعی می توانند شیر پاک کن های مفید برای پوست ما باشند.<br></h3><p>شیر پاک کن ها از سبزیجات و گیاهانی موثر درست می شوند.شیر پاک کن های طبیعی می تواند به پوست شما طروات و جوانی را ببخشد و پوست شما را زیباتر کند.<br></p> </div> text/html 2017-05-07T20:32:40+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی سینماگران اگر اهل حساب و کتاب بودند،شغل دیگری انتخاب می‌کردند http://mihan-shop.ir/post/154 <header class="item-header"><h1 class="first-title"><span class="headline" itemprop="headline">سینماگران اگر اهل حساب و کتاب بودند،شغل دیگری انتخاب می‌کردند</span> </h1> </header> <div class="item-body content-full-news"> <p class="summary" itemprop="description">«یک نگرانی در بین سینماگران وجود دارد که همه باید کمک کنند تا از بین برود، بیشتر سینماگران نگران این هستند که حتی اگر به اصلی‌ترین تکلیف قانونی شان (ارائه بموقع اظهارنامه) عمل کنند، همچنان مشمول &nbsp;معافیت مالیاتی نشده و موظف به پرداخت مالیات‌های ناروا شوند.»</p> <img src="http://media.isna.ir/content/borna%20ghasemi-13-149.jpg/4" alt="گشایش داوری جشن خانه سینما" class="legacy" title="سینماگران اگر اهل حساب و کتاب بودند،شغل دیگری انتخاب می‌کردند" itemprop="image"> <div itemprop="articleBody" class="item-text"><p dir="RTL">فرشته طائرپور که سال‌ها به عنوان یکی از نماینده خانه سینما در کارگروه مالیاتی حضور داشته است در گفت‌وگویی با خبرنگار سینمایی ایسنا&nbsp;با بیان این مطلب ادامه داد:&nbsp;این نگرانی که با بحث پیچیده دفاتر مالی افزایش می یابد، صرفا از طریق یک بازنگری مشفقانه و تسهیل در امورمالیاتی سینماگران از سوی سازمان مرتفع می‌شود.</p> <p dir="RTL"><strong>سینماگران قانونمند مایل هستند که بعنوان گروهی مرجع در جامعه نه تنها خود به وظایفشان عمل کنند بلکه در گسترش فرهنگ مالیات در جامعه نیز موثر باشند. این اتفاق در شرایطی که خودشان در استیصال و سردرگمی گرفتار باشند، محقق نخواهد شد. تکرار می کنم سینماگران و سایر &nbsp;هنرمندان ایرانی، اگر اهل حساب و کتاب بودند، حتما شغل‌ دیگری داشتند؛ خوبست آنها را درک و مراعات کرد. &nbsp;</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در ادامه مشروح گفت‌‌وگوی ایسنا با فرشته طائرپور را درباره‌ی جدیدترین مباحث درباره‌ی امور مالیاتی سینماگران را می‌خوانیم.</p> <p dir="RTL"><strong>آیا تعامل مستمر نمایندگان "خانه سینما" با "سازمان امورمالیاتی" در سالهای اخیر و افزایش همکاری سینماگران با این سازمان در انجام تکالیف مالیاتی شان، اوضاع را برای جامعه هنری کشور بهتر کرده است؟</strong></p> <p dir="RTL">علیرغم آنکه هر سال، بیش از سال قبل، درباره‌ی شرایطی که مودیان سینمایی دارند، با مسئولان و کارشناسان سازمان امور مالیاتی جلسه برگزار می‌کنیم و توضیح می‌دهیم و از سوی دیگر مودیان سینمایی را نیز برای جدی گرفتن تکالیف مالیاتی شان توجیه می کنیم، اما عملا هنوز به نقطه مشترکی که مطلوب و کارگشای هردو طرف ماجرا (سینما و سازمان مالیاتی) باشد، نرسیده‌ایم و موانع بازدارنده‌ای در مسیر استفاده سینماگران (و سایر رشته‌های هنری) از معافیت مصرح در بند ل ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد که حصول نتیجه را هم برای ما و هم برای حوزه‌های مالیاتی و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، دشوار کرده است. البته بی‌انصافی است اگر اعتراف نکنم که با برگزاری جلسات کار-گروه مالیاتی و همچنین تشکیل چندین جلسه با مدیران مختلف سازمان مذکور، دستاوردهای خوبی داشته‌ایم که شاخص ترین آنها حضور ما برای اولین‌بار در کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی در سال 94 &nbsp;و تغییر ضرایب مالیاتی سینماگران در حرفه‌های مختلف به حساب می‌آید.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="RTL">واقعیت اینست که مدیریت‌های فنی و کارشناسی سازمان امور مالیاتی، هرچند وقت یک بار، آیین‌نامه‌های جدیدی تدوین و ابلاغ می‌کنند که در مرحله آزمون و خطا و اجرا، مودیان را دچار سردرگمی بیشتر و تحمل خسارت می‌کند. سالها بخاطر دو ماده در آیین‌نامه اجرایی بند ل ماده 139، معروف به ماده‌های 15 و 16، مودیان حقیقی و حقوقی هنری، معافیت قانونی مالیاتی شان منتفی و به اصطلاح علی- الراس شدند و دیون سنگینی از اصل و جرایم مالیاتی بر گردنشان افتاد و در ادامه نیز با تنبیهات شدیدی مانند ممنوع الخروجی و قطع موبایل و پلمب محل کار مواجه شدند؛ آنقدر گفتیم و نوشتیم و سرانجام نیز با قلم شادروان دکتر سمیعی، استاد مسلم سازمان امور مالیاتی، لایحه‌ای نوشتیم و به هر مرجعی که می‌شناختیم ارائه کردیم تا سایه سنگین این دو ماده از سر مودیان بسیاری، اعم از سینمایی و غیرسینمایی، برچیده شد. تازه داشتیم کمی نفس به آسودگی می کشیدیم که ناگهان بحث دفاتر مالی پلمب شده مطرح شد و سه بند الف و ب و ج بدون شناخت از ماهیت فعالیت‌های مختلف در حوزه سینما، جدی گرفته شد و تلقی ناصحیح مشاور وقت سازمان مالیاتی، فعالیت بسیاری صنوف مانند تدوینگران، فیلمبرداران، صدابرداران، مدیران تولید و تدارکات و... را تحت بند "ب" طبقه بندی کرد و چالش جدیدی را پیش روی اهالی سینما قرار داد؛ که نتیجه عملی آن کافی نبودن اظهارنامه برای استفاده از معافیت قانونی و لزوم تنظیم دفاتر پلمب شده "درآمد و هزینه" برای سینماگرانی بود که ماهیت فعالیت‌شان فردی و فصلی بوده و فاقد تمرکز در مکانی ثابت و سیستم مالی و تشکیلاتی هستند و در نتیجه امکان تهیه و پلمب بموقع دفتر مالی و تنظیم آنرا نداشته و ندارند. چیزی نگذشت که سیستم تنظیم اظهارنامه نیز از دستی به الکترونیکی تغییر یافت و سینماگران وارد میدان جدیدی از سردرگمی شدند. به موازات این اتفاقات شورایعالی سینما هم به ریاست رئیس جمهور وقت از معافیت مالیاتی بی‌قید و شرط سینماگران تیترهای رسانه‌ای می زد بی‌آنکه عملا اتفاقی افتاده باشد.</p> <p dir="RTL">جامعه هنری کشور که اگر خیلی اهل حساب و کتاب بود حتما شغلش را عوض می کرد، سال به سال گیج تر می‌شد و نمی فهمید چرا بعنوان یک مودی معاف، مکلف است &nbsp;برای کارهای کرده و نکرده‌اش دفاتر حسابداری آنهم در قوارهای که مورد تایید کارشناسان حوزه‌ها قرار بگیرد، تنظیم کند؛ لازمه این کار استخدام یک حسابدار حرفه‌ای بود که از اصول و حساسیت‌های سازمان امور مالیاتی نیز چنان مطلع باشد که مو لای درز دفاترش نرود. چنین استخدامی برای سینماگری که خودش فاقد درآمد بود، عملی نبود و وقتی می‌دید که حتی بسیاری از ممیزان نیز در تعریف و تطبیق برخی مفاد این آیین نامه‌ها با واقعیت، دچار مشکل و اختلاف نظر هستند بیشتر گیج می‌شد.</p> <p dir="RTL">در طول این سالها، پاسخ‌های مختلف کارشناسان در حوزه‌ها به پرسش‌های مشترک اهالی سینما، باعث شد که آمار مودیان سینمایی (و هنری) علی الراس شده، که بی اعتنا به روح قانون معافیتشان صرفا بخاطر عدم رعایت یک بند یا یک تبصره از آییننامه‌های اجرایی سازمان، ملزم به حضور در هیات‌های حل اختلاف می‌شوند، آماری بالا و سئوال برانگیز شود و حکایت از آن داشته باشد که اشکال اصلی در تشخیص و منشا جریان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی است.</p></div></div> text/html 2016-11-05T06:56:16+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی سایت تفریحی و سرگرمی http://mihan-shop.ir/post/174 <span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">اگر به دنبال مطالب دسته اول در موضوعات مختلف شامل تفریحی ، سرگرمی&nbsp;</span><a href="http://www.tafrihi.com/%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3" target="_blank" style="border-radius: 5px; padding: 0px 3px; margin: 0px -3px; line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;"><b>گالری عکس</b></a><span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">&nbsp;بازی داستان فال&nbsp;</span><span style="line-height: 24px; widows: 1;"><b>جوک</b></span><span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">&nbsp;پیامک&nbsp;</span><a href="http://www.tafrihi.com/%d8%b7%d9%86%d8%b2-%d9%88%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3" target="_blank"  style="border-radius: 5px; padding: 0px 3px; margin: 0px -3px; line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;"><b>اس ام اس</b></a><span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">بیوگرافی شخصیت ها و بازیگران و افراد مشهور اخبار سینما طالع بینی فلش طنر حتما از سایت&nbsp;</span><span style="line-height: 24px; widows: 1;"><b>تفریحی</b></span><span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">&nbsp;دیدن نمایید.</span><br style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;"><span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">سایتی که معرفی میکنیم به عنوان&nbsp;</span><a href="http://www.tafrihi.com/" target="_blank" style="border-radius: 5px; padding: 0px 3px; margin: 0px -3px; line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;"><b>بهترین سایت تفریحی</b></a><span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">&nbsp;برای جوانان ایرانی می باشد. که سابقه طولانی در ارسال مطالب جدید تفریحی و سرگمی و جدیدترین&nbsp;</span><a href="http://www.tafrihi.com/%d8%b7%d9%86%d8%b2-%d9%88%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/%d8%ac%d9%88%da%a9" target="_blank"  style="border-radius: 5px; padding: 0px 3px; margin: 0px -3px; line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;"><b>جوک</b></a><span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">&nbsp;های خنده دار و پیامک های عاشقانه موبایل موزیک می باشد .</span><br style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;"><span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">سایت&nbsp;</span><a href="http://www.tafrihi.com/" target="_blank" style="border-radius: 5px; padding: 0px 3px; margin: 0px -3px; line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;"><b>تفریحی</b></a><span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">&nbsp;یکی از برترین سایتهای با سابقه سرگرمی درایران می باشد که مجموعه کاملی از عکس بازیگران ایرانی و خارجی و تصاویر خنده دار و جالب را گردآوری کرده است جدیدترین موزیک ها و فیلم ها و بازی ها و جالب ترین&nbsp;</span><a href="http://www.tafrihi.com/%d8%b7%d9%86%d8%b2-%d9%88%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/%d8%ac%d9%88%da%a9" target="_blank"  style="border-radius: 5px; padding: 0px 3px; margin: 0px -3px; line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;"><b>جوک</b></a><span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">&nbsp;های خنده دار آموزش آرایشگری و جدیدترین ترفند ها و کلی مطلب&nbsp;</span><span style="line-height: 24px; widows: 1;"><b>تفریحی</b></span><span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">&nbsp;و سرگرم کننده در این سایت جمع آوری گردیده است. همچنین در این سایت دانلود نرم افزار و برنامه های به روز گردآوری شده است.</span><br style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;"><span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">پیشنهاد ما به شما این است که از&nbsp;</span><span style="line-height: 24px; widows: 1;"><b>بهترین سایت تفریحی</b></span><span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">&nbsp;دیدن نمایید که یکی از سایت های منبع سرگرمی و مطالب طنز و&nbsp;</span><a href="http://www.tafrihi.com/%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3" target="_blank"  style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1; border-radius: 5px; padding: 0px 3px; margin: 0px -3px;"><b>گالری عکس</b></a><span style="line-height: 24px; widows: 1;">&nbsp;</span><span style="line-height: 24px; text-align: right; widows: 1;">جوک بازی پیامک اس ام اس فال شعر داستان و جدیدترین اخبار سینمای ایران و جهان می باشد.</span> text/html 2016-10-31T13:34:14+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی خرید بلیط هواپیما و رزرو هتل؛ ارزان تر از تور مسافرتی http://mihan-shop.ir/post/173 <p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><font color="#444444">سالیان سال، آژانسهای مسافرتی با ارئه تورهای مسافرتی و پکیج های مسافرتی، کسب درآمد می کردند، اما با ظهور اینترنت و امکان خرید&nbsp;</font><a href="http://www.eligasht.com/flight/" target="" title=""><font color="#3333ff">بلیط هواپیما</font></a><font color="#444444">&nbsp;به صورت آنلاین و&nbsp;</font><a href="http://www.eligasht.com/hotel/" target="" title=""><font color="#3333ff">رزرو هتل</font></a><font color="#444444">&nbsp;از سراسر دنیا، شرایط قدری عوض شده است و امروز سفر با خرید بلیط و رزرو هتل، بسیار مقرون به صرفه تر از خرید تور است.</font></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><font color="#444444">هر چند در بعضی مقاصد خاص مثل&nbsp;</font><a href="http://www.eligasht.com/tour/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF/" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">تور هند</a><font color="#444444">&nbsp;یا&nbsp;</font><a href="http://www.eligasht.com/tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C/" target="" title=""><font color="#3333ff">تور شانگهای</font></a><font color="#444444">&nbsp;و&nbsp;</font><a href="http://www.eligasht.com/tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7/" target="" title=""><font color="#3333ff">تور بلغارستان</font></a><font color="#444444">&nbsp;و مسیرهای پر رفت و آمدی مثل&nbsp;</font><a href="http://www.eligasht.com/tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C/" target="" title=""><font color="#3333ff">تور دبی</font></a><font color="#444444">&nbsp;و&nbsp;</font><a href="http://www.eligasht.com/tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84/" target="" title=""><font color="#3333ff">تور ترکیه</font></a><font color="#444444">&nbsp;هنوز هم خرید تور به صرفه است، اما برای برخی مقاصد خاص پیشنهاد می شود که از خرید تور و بلیط استفاده شود.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">دسترسی به هزاران هتل آنلاین و تمام خطوط هواپیمایی با استفاده کارتهای بانکی عضو شتاب در حالی که بیمه مسافرتی نیز در لحظه صادر می شود، از مزایای بی بدیل خرید تور و بلیط می باشد که بر روی سایت الی گشت فراهم شده است.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">پیشنهاد می کنم از امکانات موجود بر روی سایت الی گشت دیدن کنید و از امکانات رزرو هتل و خرید بلیط بهره مند شوید.</p><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a  title="رزرو هتل و خرید بلیط" href="http://www.myindustry.ir/doc/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA/" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><img title="رزرو هتل و خرید بلیط" src="http://s9.picofile.com/file/8272909592/airplane.jpg" alt="رزرو هتل و خرید بلیط" width="500" height="324" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a>&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">و در پایان نیز این مطلب را در همین ارتباط بخوانید :</p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><font color="#444444">آمارها نشان می دهد که نرخ سفر و گردشگری در جوامع توسعه یافته بیشتر است ! و سفر یکی از شاخصهای توسعه یافتگی است. در ایران نیز یکی از مهمترین زمانها که سفرهای زیادی اتفاق می افتد، نوروز است. تورهای نوروز و&nbsp;</font><a href="http://www.eligasht.com/hotel/" target="" title=""><font color="#3333ff">رزرو هتل</font></a><font color="#444444">&nbsp;یکی از جدی ترین زمان های برنامه ریزی برای سفر است. در ادامه برخی از مهمترین پیشنهادات برای&nbsp;</font><font color="#3333ff"><a href="http://www.eligasht.com/tours/nowruz/" target="" title=""><font color="#3333ff">تورهای نوروز 96</font></a>&nbsp;</font><font color="#444444">را خدمتتان معرفی می کنیم :</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><strong>تور پاتایا ، بانکوک و پوکت</strong></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><font color="#444444">تور تایلند قطعاً یکی از بهترین گزینه ها برای سفر در نوروز است، تور تایلند می تواند تور پاتایا ،&nbsp;</font><font color="#3333ff"><a href="http://www.eligasht.com/tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA/" target="" title=""><font color="#3333ff">تور پوکت</font></a>&nbsp;</font><font color="#444444">یا تور بانکوک باشد که هر کدام جاذبه های تفریحی خود را دارد. رزرو&nbsp;</font><a href="http://www.eligasht.com/hotels/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA/" target="" title=""><font color="#3333ff">هتل پوکت</font></a><font color="#444444">، می تواند یک گام مهم در سفر به تایلند و پوکت باشد.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><strong>تور استانبول</strong></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><font color="#444444">ترکیه بدون شک مقصد سفر بسیار فوق العاده ای برای ما ایرانی ها است ! خصوصاً اگر بتوانید&nbsp;</font><a href="http://www.eligasht.com/tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84/" target="" title=""><font color="#3333ff">تور لحظه آخری استانبول</font></a><font color="#444444">&nbsp;را رزرو کنید</font></p> text/html 2016-09-30T14:50:41+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی سامانه وام ازدواج تا تحقق یک رویا http://mihan-shop.ir/post/171 <H2 style='BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 24px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: "Droid Arabic Kufi", tahoma; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(132,137,145); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 18px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 30px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit'><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit"><IMG alt="سامانه وام ازدواج تا تحقق یک رویا" src="http://vecbi.com/wp-content/uploads/2016/09/vecbi_tashilat_ve-810x450.jpg"></STRONG></H2> <H2 style='BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 24px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: "Droid Arabic Kufi", tahoma; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(132,137,145); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 18px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 30px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit'><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">سامانه وام ازدواج</STRONG>&nbsp;، اولین قدم برای تبدیل یک رویا به حقیقت</H2> <P style='BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 13px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: "Droid Arabic Kufi", tahoma; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(132,137,145); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 20px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 22px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit'>داستان&nbsp;<A style="BOX-SIZING: border-box; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(52,152,219); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; transition: color 0.1s linear, border 0.1s linear, opacity 0.1s linear, background-color 0.1s linear; font-stretch: inherit" href="http://vecbi.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7/">سامانه وام ازدواج</A>&nbsp;و&nbsp;<A style="BOX-SIZING: border-box; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(52,152,219); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; transition: color 0.1s linear, border 0.1s linear, opacity 0.1s linear, background-color 0.1s linear; font-stretch: inherit" href="http://vecbi.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%88%d8%b3%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac/">وام ازدواج</A>&nbsp;از اونجایی شروع میشه که دلت برای یکی میلرزه، فارغ از تمام مسائل و مشکلات و این تازه شروع ماجراست، با هزاران مشقت خواستگاری انجام میشه و همه تلاش میکنن وصلت صورت بگیره، و بعد از توافق نهایی، عروس و داماد فکر میکنن که دیگه تموم شد، اما …!</P> <P style='BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 13px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: "Droid Arabic Kufi", tahoma; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(132,137,145); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 20px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 22px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit'>بعد از عقد تازه همه چیز شروع شده، میخواید خودتونو آماده کنید برای شروع یه زندگی و میبینید پول نیاز دارین تا ستونهای زندگیتونو بنا کنید، بعد از کمک خدا و پدرمادرها فقط&nbsp;&nbsp;<STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">سامانه وام ازدواج</STRONG>&nbsp;و دریافت وام هست که میتونه اول زندگی کمکی کنه، اما با این وضعیت چطوری؟</P> <H2 style='BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 24px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: "Droid Arabic Kufi", tahoma; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(132,137,145); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 18px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 30px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit'>ثبت نام تو&nbsp;<STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">سامانه وام ازدواج</STRONG>، تازه ب بسم ا…</H2> <P style='BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 13px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: "Droid Arabic Kufi", tahoma; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(132,137,145); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 20px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 22px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit'>خوب حالا وقتشه که کفش آهنی بپوشی و بیوفتی دنبال وام، اما از کجا باید شروع کرد؟ چطور باید ثبت نام وام کرد؟ شرایطش چیه؟ روش صحیح&nbsp;<A style="BOX-SIZING: border-box; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(52,152,219); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; transition: color 0.1s linear, border 0.1s linear, opacity 0.1s linear, background-color 0.1s linear; font-stretch: inherit" href="http://vecbi.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-1/">ثبت نام وام ازدواج</A>&nbsp;تو سایت بانک مرکزی چی؟ کسی هست راهنمایی کنه که سریعتر بشه وام ازدواج رو دریافت کرد؟ اگر باشه چه خوب میشه…</P> <H2 style='BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 24px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: "Droid Arabic Kufi", tahoma; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(132,137,145); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 18px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 30px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit'>اول یاد بگیر، بعد اقدام کن</H2> <P style='BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 13px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: "Droid Arabic Kufi", tahoma; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(132,137,145); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 20px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 22px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit'>درست متوجه شدید، جواب سوالی که پرسیده شد، مثبته، سایت&nbsp;<STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">وسبی، سامانه راهنمای وام ازدواج</STRONG>&nbsp;، شما رو راهنمایی میکنه که چطور تو سایت بصورت صحیح ثبت نام وام ازدواج رو انجام بدید، بعد از ثبت نام، چطور&nbsp;<A style="BOX-SIZING: border-box; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(52,152,219); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; transition: color 0.1s linear, border 0.1s linear, opacity 0.1s linear, background-color 0.1s linear; font-stretch: inherit" href="http://vecbi.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-2/">پیگیری وام ازدواج</A>&nbsp;بکنید تا سریعتر&nbsp;<A style="BOX-SIZING: border-box; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(52,152,219); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; transition: color 0.1s linear, border 0.1s linear, opacity 0.1s linear, background-color 0.1s linear; font-stretch: inherit" href="http://vecbi.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-3/">تسهیلات وام ازدواج</A>&nbsp;خودتون رو دریافت کنید.</P> <H2 style='BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 24px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: "Droid Arabic Kufi", tahoma; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(132,137,145); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 18px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 30px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit'>و اما ختم کلا</H2> <P style='BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 13px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: "Droid Arabic Kufi", tahoma; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(132,137,145); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 20px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 22px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit'>تو این وبسایت نحوه صحیح ثبت نام تو&nbsp;<STRONG style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">سامانه وام ازدواج</STRONG>&nbsp;بانک مرکزی رو شما یاد میگیرید، نحوه انتخاب بانک و شعبه پیشنهادی، دریافت کد رهگیری بعد از ثبت نام وام ازدواج و همچنین بازیابی کد رهگیری، روش و محل صحیح پیگیری و نهایتا اطلاع رسانی از شرایط ضامن و مدارک مورد نیاز جهت ارائه به شعب بانکها و آخرین اخبار مرتبط، همه و همه رو یکجا تو وِسبی خواهید داشت، پس با ما باشید…</P> text/html 2016-07-28T20:33:34+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی تور چین، سفر به فرهنگ و تاریخ شرقی http://mihan-shop.ir/post/158 <p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><a href="http://www.eligasht.com/tour/تور-پکن/" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;text-decoration:none;color:#3366ff;">تور چین</a>، از تورهایی است که متقاضیان و مخاطبان متنوع و متفاوتی دارد. از تاجر با تجربه تا صاحب کسب و کار کوچک یا مردم عادی با اهداف تفریح وسرگرمی تور چین را تجربه می کنند. تورهایی مثل تور چین، تور تایلند و نظایر آنها، می توانند بسیار جذاب باشد، زیرا گردشگر با مناظری روبرو می شود که هیچ شباهتی با محل زندگی و سبک زندگی خودش ندارد. در واقع سفری کاملاً متفاوت خواهد بود.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: justify;">یکی از جذابیتهای چین برای گردشگران دیوار چین است ! این دیوار بلند از مهمترین سازه های مهندسی جهان محسوب می شود.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><a  title="پاورپوینت" href="http://www.myindustry.ir/doc/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA/" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><img title="تور چین" src="http://s1.picofile.com/file/8261598468/82.jpg" alt="سفر چین" width="540" height="360"></a></p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: justify;">این دیوار چند هزار مایلی که مانند یک مار مسیری مارپیچ را در دل دشت ها، بیابان ها و تپه ها طی می کند، نمادی تاریخی از ارتش چین و نشانگر احساس آسیب پذیری این کشور در آن دوره تاریخی است. دیوار چین بعد از اتحاد چینی ها زیر نظر کین شی هوانگدی ساخته شد (۲۱۰ تا ۲۲۱ قبل از میلاد). علی رغم جنگهای زیاد، این دیوار نهایتا بی فایده ماند و در قرن ۱۳ مغولها توانستند برای اولین بار از آن عبور کنند. امروزه بخشهای آسیب دیده و خرد شده بازسازی شده اند.</p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><font color="#444444">اگر چه بسیاری از گردشگران ایرانی،&nbsp;</font><a href="http://www.eligasht.com/ticket/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C/" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">خرید بلیط دبی</a><font color="#444444">&nbsp;،&nbsp;</font><a href="http://www.eligasht.com/ticket/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">بلیط آنتالیا</a><font color="#444444">&nbsp;یا&nbsp;</font><a href="http://www.eligasht.com/ticket/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84/" style="color:#3366ff;text-decoration: none;" target="" title="">بلیط استانبول</a><font color="#444444">&nbsp;را به چین ترجیح می دهند، اما پیشنهاد می کنیم در گزینه های گردشگری خود، سفر به چین را هم قرار دهید.</font></p> text/html 2016-07-28T00:00:56+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی افزایش ممبر تلگرام http://mihan-shop.ir/post/169 <DIV><FONT size=3><A title="" href="http://popupplus.ir/news/view/member_tazmini_plus" target="">افزایش ممبر تلگرام</A>&nbsp;: بالاخره پس از درخواست های بسیار زیاد کاربران با تلاش های فراوان توانستیم بالاترین کیفیت&nbsp;<A title="" href="http://popupplus.ir/news/view/member_tazmini_plus" target="">افزایش تضمینی ممبر تلگرام</A>&nbsp;برای کانال شما عزیزان را فراهم سازیم از امروز به بعد با بالاترین سرعت و کیفیت قادر به عضو گیری برای کانال های شما سروران گرامی خواهیم بود</FONT></DIV> <DIV><FONT size=3><A title="" href="http://popupplus.ir/news/view/member_tazmini_plus" target="">ممبر گیری</A>&nbsp;از طریق تبلیغات پاپ آپ سیستم تبلیغاتی خودمان و به دست خودمان انجام میشود و تمامی مراحل و اقسام کار من جمله سیستم پاپ آپ ونوتیفیکیشن و مراحل عضو گیری کانال تحت مانیتورینگ پشتیبان های ما خواهد بود.</FONT></DIV> <DIV><FONT size=3>نکته : افزایش ممبر تلگرام از دو روش پاپ آپ و&nbsp;<A title="" href="http://popupplus.ir/news/view/member_tazmini_plus" target="">نوتیفیکیشن</A>&nbsp;انجام میشود که در زیر اندک توضیحی میدهیم</FONT></DIV> <DIV><FONT size=3>پاپ آپ : لینک کانال شما در صفحات پاپ آپ در سایت ها قرار داده میشود و ممبر گیری برای شما اتجام میشود&nbsp;</FONT></DIV> <DIV><FONT size=3><A title="" href="http://popupplus.ir/news/view/member_tazmini_plus" target="">نوتیفیکیشن</A>&nbsp;: از طریق ارسال نوتیفیکیشن برای کسانی که برنامه های اندرویدی ما و همکارانمان را نصب داشته باشند روی گوشی هایشان&nbsp;</FONT></DIV> <DIV><FONT size=3>اگر تمایل دارید در روش خاصی برای شما انحام شود حتما پس از ثبت سفارش تیکتی بزنید و روش دلخواه رو ثبت کنید در صورت عدم ذکر روشی خاص با هر روشی که سریع تر بتوان برای شما انحام میدهیم</FONT></DIV> <DIV><FONT size=3>اطلاعات تماس : 09386202051 عبادی -&nbsp;</FONT><A title="" href="https://telegram.me/popupplusinfo" target=""><FONT size=3>آی دی تلگرام</FONT></A></DIV> text/html 2016-07-11T08:05:04+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی خرید بلیط هواپیما http://mihan-shop.ir/post/168 <DIV><BR></DIV> <DIV><FONT size=2><A title="" href="http://venusgasht.ir/" target="">خرید بلیط هواپیما</A>&nbsp;-&nbsp;<A title="" href="http://venusgasht.ir/" target="">بلیط هواپیما</A></FONT></DIV> <DIV><FONT size=2>سایت اینترنتی فروش&nbsp;<A title="" href="http://venusgasht.ir/" target="">بلیط هواپیما</A>&nbsp;ونوس گشت ,&nbsp;<A title="" href="http://venusgasht.ir/" target="">خرید بلیط چارتری</A>&nbsp;و سیستمی به صورت آنلاین و تلفنی با نازل‌ترین قیمت ممکن را فراهم کرد.</FONT></DIV> <DIV><FONT size=2>به گزارش سرویس بازار ایسنا ونوس گشت با امکان&nbsp;<A title="" href="http://venusgasht.ir/" target="">خرید بلیط های چارتری</A>&nbsp;و سیستمی به صورت آنلاین و تلفنی با نازل‌ترین قیمت ممکن و به صورت پشتیبانی 24 ساعته و هفت روز هفته به مسافران خدمات‌رسانی می‌کند.</FONT></DIV> <DIV><FONT size=2>سیستم فروش پروازهای چارتر در ونوس گشت با پشتیبانی 24 ساعته صدور بلیت آنلاین و تلفنی و ارایه انواع رزرواسیون تور و هتل است.</FONT></DIV> text/html 2016-06-23T03:46:50+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی آوازخوانی شهرام ناظری در وداع با پورتراب http://mihan-shop.ir/post/163 <header class="item-header"> <h1 class="first-title"> <span class="headline" itemprop="headline">آوازخوانی شهرام ناظری در وداع با پورتراب</span> </h1> </header> <div class="item-body content-full-news"> <p class="summary" itemprop="description">شهرام ناظری در مراسم تشییع پیکر مصطفی کمال پورتراب گفت: پورتراب جزو نسل شکوهمندی بود که من از دیدن او انرژی می‌گرفتم.</p> <img src="http://cdn.isna.ir/d/2016/06/24/4/57308274.jpg" alt="پورتراب" class="" title="آوازخوانی شهرام ناظری در وداع با پورتراب" itemprop="image"> <div itemprop="articleBody" class="item-text"><p dir="RTL">به گزارش ایسنا، آیین تشییع پیکر مصطفی کمال پورتراب – آهنگساز و تئوریسین موسیقی ایران - صبح روز جمعه، چهارم تیرماه، با حضور چهره‌های موسیقی، معاون هنری وزارت ارشاد، مدیرعامل خانه موسیقی و علاقه‌مندان به این هنرمند از مقابل تالار وحدت برگزار شد.</p> <p dir="RTL"><strong>شهرام ناظری – خواننده و استاد آواز -</strong> در این مراسم اظهار کرد: من ۳۷ سال تنها کار کردم و در همه این مدت به صدا و سیما نرفتم. با این حال کسانی مثل پورتراب بودند که در آن‌ها عشقی احساس می‌کردم و از وجودشان انرژی می‌گرفتم. وقتی شنیدم مصطفی کمال پورتراب از دنیا رفته است، خیلی دلم گرفت. او کسی بود که با یک دیدار کوتاهش انرژی می‌گرفتم.</p> <p dir="RTL">او افزود: پورتراب جزو نسلی بود که من به این نسل می‌گویم شکوهمند. نسلی که معرفت بالا و طبع بزرگی دارند. او همه وجودش عشق بود. ما وقتی کسی می‌میرد و می‌خواهد جهان را ترک کند زیاد حرف می‌زنیم، اما هیچ‌وقت پند نمی‌گیریم. ای کاش نسل ما و نسل‌های بعدتر از معرفت و شکوهمندی وجود استاد پورتراب درس می‌گرفتیم و این طرز فکرهای پایین و ذهن‌های کوتوله را کنار می‌گذاشتیم. اما هیچ‌وقت یاد نمی‌گیریم. در نسل‌های بعد از نسل او شاهد افت بودیم و شاید از حاصل تربیت این جامعه بیشتر از این نمی‌توان توقع داشت.</p> <p dir="RTL">ناظری ادامه داد: پورتراب یکی از کسانی بود که عاشقش بودم. وقتی او را می‌دیدم روحم شاد می‌شد و از شکوهمندی وجودش و یکرنگی او لذت می‌بردم و انرژی می‌گرفتم.</p> <p dir="RTL">ناظری سپس در کنار پیکر پورتراب به آوازخوانی پرداخت.</p> <p dir="RTL">در بخش دیگری از این مراسم <strong>محمد سریر - عضو هیأت مدیره خانه موسیقی -</strong> با بیان اینکه آثار پورتراب ماندگار و پشتوانه فرهنگی مهمی هستند، اظهار کرد: مصطفی کمال پورتراب استاد بیش از سه نسل از کسانی بود که در حوزه فرهنگ و هنر خدمت می‌کردند و در ادامه نیز همچنان از او می‌آموختند. علاقه‌مندی، کشش و کوشش او در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری و حافظه گسترده و دانش وسیعش آموزنده بود. این‌ها مواردی بود که شاید به ندرت در استادان دیگر دیده بودیم. او به مباحث مختلفی همچون موسیقی ملی و جهانی، زبان‌های مختلف، شریعت و مبانی دینی، ریاضیات، فلسفه، زبان‌شناسی و کاربرد کامپیوتر اشراف داشت.</p> <p dir="RTL">او افزود: پورتراب افق‌هایی را به جوان‌ها نشان می‌داد که معنای آن‌ها این بود که همیشه می‌شود هر کاری کرد؛ فقط باید تلاش و پشتکار داشت. او نمادی از کوشش و تلاش و بهره‌گیری از همه فرصت‌های زندگی بود. تا روزهای آخر زندگی‌اش سه، چهار ساعت مطالعه توأم با نوشتن داشت. در همین چند سال اخیر چند کتاب از او منتشر شده بود.</p> <p dir="RTL">سریر همچنین بیان کرد: او همیشه نگران شاگردانش بود و همه را به اسم می‌شناخت و به وجود آن‌ها افتخار می‌کرد. پورتراب غرق در آرزوی سرفرازی کشور و مردم بود و اگر تندی می‌کرد روی شخص نبود، بلکه مربوط به موضوع می‌شد. موفقیت شاگردانش اصلی‌ترین دلمشغولی این استاد بود.</p> <p dir="RTL">در بخش دیگری از این مراسم <strong>نازنین جلالی - یکی از شاگردان پورتراب - </strong>پشت تریبون قرار گرفت و گفت: من مدت کوتاهی شاگرد استاد پورتراب بودم که به اندازه یک پلک بر هم زدن گذشت. تمام زندگی و یافته‌های علمی‌ام را مدیون او هستم. مهمترین عنصر وجودی او تلاش و مطالعات علمی و جنبه بخشندگی‌اش بود. به طور سربسته به خیلی‌ها کمک می‌کرد. به درخواست خود او هیأت امنایی با حضور خانه موسیقی برگزار شد تا همه سرمایه‌های معنوی، کتاب‌ها و سازهایش در راه موسیقی و متعلق به خانه موسیقی صرفا برای بهره‌برداری در زمینه هنر موسیقی استفاده شود.</p> <p dir="RTL">سپس <strong>اسماعیل تهرانی - دیگر شاگرد پورتراب - </strong>با بیان اینکه از سال ۱۳۴۰ شاگردی او را کرده است، گفت: همه ما از بدو تولد زیر پوشش دو معلم آشکار و پنهان هستیم. معلم پنهان خانواده و جامعه هستند و معلم آشکار مدرسه و دانشگاه. پورتراب تنها کسی بود که چه زمانی که روی نیمکت‌های کلاس می‌نشستیم و چه زمانی که ریاست هنرستان را بر عهده داشت و کنارش بودیم، هر دو این نقش‌ها را به خوبی بازی کرد. برای همه هم معلم پنهان بود و هم آشکار. این ویژگی او را در کمتر کسی دیدم.</p></div></div> text/html 2016-06-23T03:46:24+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی فاطمه سعیدی: حضور زنان فضای مجلس را تلطیف می‌کند http://mihan-shop.ir/post/162 <header class="item-header"><h1 class="first-title"><br></h1> </header> <div class="item-body content-full-news"> <p class="summary" itemprop="description">فاطمه سعیدی در انتخابات دوره دهم مجلس با رأی بیش از یک میلیون و صدهزار نفر از شهروندان تهرانی راهی پارلمان شده است. او که سابقه 34 سال کار اجرایی و مدیریت آموزشی دارد از اعضای موثر حزب کارگزاران سازندگی است و در دوره دهم برای اولین بار نمایندگی مجلس را تجربه می‌کند. سعیدی متاهل و دارای 3 فرزند است و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دارد.</p> <img src="http://cdn.isna.ir/d/2016/06/13/4/57303178.jpg?ts=1466159761327" alt="فاطمه سعیدی - نماینده تهران" class="" title="فاطمه سعیدی: حضور زنان فضای مجلس را تلطیف می‌کند" itemprop="image"> <div itemprop="articleBody" class="item-text"><p>این نماینده مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سوابق کاری خود گفت: من از سال 60 معلمی کردم و بین دوران تحصیل و معلمی‌ام تنها دو ماه فاصله وجود داشت. 19 ساله بودم که معلم شدم و کار معلمی را از روستاهای کرمان شروع کردم و بعد از آن در مدارس و حوزه ستاد وزارت‌خانه آموزش و پرورش ادامه فعالیت دادم. مجموعا 34 سال کار اجرایی، مدیریت مدرسه، ‌مشاور مدیر کل سازمان‌ها، کارشناس مسئول دفتر امور زنان و دفتر وزارتی&nbsp; بودم و از زمان آقای حاجی تا پایان دوره وزارت آقای علی احمدی با سه وزیر در آموزش و پرورش کار کرده‌ام. از سال 88 نیز مدیر مدرسه حضرت زینب تهران هستم.</p> <p>سعیدی با اشاره به سابقه فعالیت سیاسی خود از سال 70 یادآور شد: من در آن سال با حزب کارگزاران کرمان فعالیت سیاسی خود را شروع کردم و در ادوار مختلف فعالیت کرده و هم اکنون نیز عضو شورای تهران حزب کارگزاران هستم.</p> <p><br> وی درباره ثبت‌نام خود در انتخابات مجلس یادآور شد: مسلما هر کس که خود را در معرض رأی مردم می‌گذارد هدفش ورود به مجلس است اما هنگام ثبت نام ما اهدافی بزرگتر از این داشتیم. شرایط انتخابات به گونه‌ای بود که کسی نمی‌توانست به طور قطع پیش بینی کند در انتخابات مورد اقبال مردم قرار می‌گیرد یا خیر، لذا هدف اصلی من از ثبت‌نام واداشتن بانوان به تحرک بود به ویژه اینکه معتقدم حضور خانم‌ها در ادوار گذشته مجلس و در زمینه اشتغال، تحصیل و بیمه زنان سرپرست خانوار کم رنگ بوده و با حضور بانوان فعلی در مجلس امیدوارم مجلس دهم بتواند این خلاء را پر کند.</p> <p><br> نماینده مردم تهران ادامه داد: من فکر می‌کنم خانم‌های مجلس دهم، زنان توانمندی هستند و ان‌شاء‌الله می‌توانیم قوانینی را در حوزه زنان، اشتغال، بیمه، ‌تحصیل و ازدواج برای بهبود وضعیت زنان ایرانی وضع کنیم به ویژه اینکه با یکدیگر اشتراک نظر داریم و این تفاهم و همکاری می‌تواند در این زمینه موثر باشد.</p> <p>سعیدی یادآور شد: حضور زنان هم‌چنین می‌تواند مجلس را تلطیف کند و آن را از حالت مردانه صرف درآورد. ان‌شاء‌الله ما در فراکسیون زنان هم با همین هدف جلو خواهیم رفت و بنا داریم در فراکسیون زنان از آقایان نیز دعوت به همکاری کنیم کما اینکه خیلی از آقایان خودشان به این منظور ابراز تمایل کردند.</p> <p><br> وی مجلس دهم را مجلسی مردمی توصیف کرد و گفت: نمایندگان مجلس دهم پیام مردم را دریافت کردند. این پیام، پیام تغییر بوده و بر خلاف برخی فضاسازی‌های غیرمنصفانه ترکیب ارکان مختلف مجلس و مقایسه آن با سه دوره قبل نشان می‌دهد این پیام دریافت شده است به همین دلیل نیز امیدواریم در عملکرد 4 ساله مجلس دهم بتوانیم در راستای مطالبات مردم گام‌های موثری برای بهبود کیفیت زندگی ایرانیان برداریم.</p> <p>نماینده مردم تهران در پایان بر لزوم توجه به مسائل مربوطه به معیشت مردم، اشتغال و تسهیل ازدواج جوانان در مجلس دهم تاکید کرد.</p></div></div> text/html 2016-06-13T16:07:13+01:00 mihan-shop.ir محمد محمدی تبعات و بازتاب حکم محرومیت بخاطر شلوار زرد! http://mihan-shop.ir/post/160 <header class="item-header"> <h1 class="first-title"> <span class="headline" itemprop="headline">تبعات و بازتاب حکم محرومیت بخاطر شلوار زرد!</span> </h1> </header> <div class="item-body content-full-news"> <p class="summary" itemprop="description">اواخر هفته گذشته خبری منتشر شد که بازتاب‌های فراوانی داشت. محتوای این خبر آن بود که کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال سوشا مکانی را به مدت 6ماه از حضور در میادین محروم کرده؛ مجازاتی که گفته می‌شود از زمان عقد قرارداد مکانی با باشگاه جدیدش قابل اجرا خواهد بود.</p> <img src="http://media.isna.ir/content/1439804500329_IMG_0687.JPG/4" alt="سوشا مکانی" class="legacy" title="تبعات و بازتاب حکم محرومیت بخاطر شلوار زرد!" itemprop="image"> <div itemprop="articleBody" class="item-text"><p style="text-align:justify">به گزارش ایسنا، روزنامه «قانون» این حکم را عجیب و سنگین توصیف کرد و در ادامه نوشت: به این ترتیب باشگاهی که تصمیم به استخدام سوشا می‌گیرد از همان اول باید پیه حداقل یک نیم‌فصل محرومیت این دروازه‌بان را به تنش بمالد که در نوع خودش اتفاق فوق‌العاده‌ای است! بدون تردید اما بحث‌برانگیزترین بخش این حکم مربوط به ابهام در علت صدور آن می‌شود.</p> <p style="text-align:justify">در شرایطی که مسئولان کمیته اخلاق زبان به دهان گرفته‌اند و لام تا کام در مورد این پرونده پرسروصدا حرف نمی‌زنند، در محافل خبری این‌طور شایع شده که محرومیت سوشا صرفا به خاطر استفاده او از یک شلوار زرد رنگ بوده است. مکانی بعد از بازی پرسپولیس و نفت در فاصله دو هفته مانده به پایان لیگ پانزدهم، با پوششی نامتعارف سر تمرین پرسپولیس حاضر شد که این مساله در آن زمان بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت.</p> <p style="text-align:justify">حالا اما کمیته اخلاق با مدت‌ها تاخیر حکمی صادر کرده که خیلی‌ها آن را مرتبط با نوع پوشش مکانی می‌دانند. سکوت سنگین کمیته اخلاق و سایر ارکان فدراسیون در قبال این شایعات باعث شده موضوع قطعی به نظر برسد و همه باور کنند سوشا فقط به خاطر یک شلوار زرد رنگ باید 6 ماه گوشه خانه بنشیند.</p> <p style="text-align:justify">حالا این خبر، یک به یک مرزها را در هم شکسته و در سراسر جهان مورد بحث واقع شده است. امروز به لطف دوستان خوبمان در کمیته اخلاق، همه دنیا دارند در مورد ایران حرف می‌زنند؛ جایی که اگر رنگ شلوارت مورد پسند مسئولان نباشد، نصف سال باید گوشه خانه‌ات بنشینی و سماق بمکی. تصویر وحشتناکی که حالا از ایران و ایرانی ساخته شده، بیشتر از هر چیز دیگری محصول یک سهل‌انگاری یا زیاده‌روی است؛ جایی که اگر حکم سوشا علت دیگری دارد، دوستان از توضیح آن و تنویر افکار عمومی عاجز مانده‌اند. اگر هم واقعا6 ماه محرومیت به خاطر رنگ شلوار است، واقعا باید به رفقا به خاطر این همه «سلیقه‌محوری» و چوب حراج زدن به آبروی ملت تبریک و خسته نباشید گفت!</p> <p style="text-align:justify"><strong>اتفاقی مشابه</strong></p> <p style="text-align:justify">روزی پیام صادقیان دچار اشتباه شد و بدن داور را با حالت عصبانیت لمس کرد. پس از آن کمیته انضباطی او را به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن سه ماه از میادین محروم کرد تا سنگ بنای انحراف پیام از همان زمان گذاشته شود و او را به جایی برساند که حال و روزش معلوم نباشد. این است چراغی که مسئولان فدراسیون سر راه جوانان ما روشن می‌کنند. باز در مورد صادقیان می‌شد گفت محرومیت او پشتوانه منطقی داشته و فقط کمی سختگیرانه بوده اما در مورد سوشا مکانی چطور؟ این چه کاری است که آقایان با یک «جوان» انجام می‌دهند؟ آیا واقعا با چنین احکامی، به فوتبال و انسانیت خدمت می‌شود؟! برای روشن تر شدن ابعاد ماجرا در ادامه مروری داریم بر اخبار برخی رسانه های دنیا درباره محرومیت سوشا مکانی.</p> <p style="text-align:justify"><strong>شلوارهای رنگی، غربی است</strong></p> <p style="text-align:justify">نیوزویک سراغ بازی کردن مکانی برای پرسپولیس و تیم ملی رفته است. محرومیت 6 ماهه را خبر داده و البته به قوانین پوشش برای مردان و زنان ایرانی پرداخته. نیوزویک نوشته که قوانین ایران استفاده از لباس های رنگ روشن و طرح دار را سبک زندگی غربی می داند . زندانی شدن سوشا به خاطر عکس‌های مهمانی قسمت دیگر خبر نیوزویک است.</p></div></div>