لندینگ پیج در طراحی سایت
آموزش طراحی سایت

لندینگ پیج در طراحی سایت

اصول اولیه درمورد هرچه بهتر شدن لندینگ پیج بازاریابی مهمترین رکن هر سایت است که در طراحی سایت باید مورد توجه قرار بگیرد. در واقع می توان گفت هدف اصلی لندینگ پیج در طراحی سایت همین موضوع است. این بدان معناست که وب سایت شما، چه بزرگ و یا کوچک …